© 2018 by Peakit Creative Production  |  mavo yasmin 1 , yahud monson

אשדוד מהאוויר: תחרות צילומי רחפנים

בשנים האחרונות הפכו הרחפנים לחלק בלתי נפרד מהנוף ומאפשרים לצלם מקומות, אנשים ואירועים מזווית חדשה. החברה לתיירות אשדוד מזמינה את בעלי הרחפנים חובבי הצילום לצלם את העיר מהאוויר בווידיאו ובסטילס ולשלוח את החומרים לתחרות

תכנים נוספים