NSO חדשות 12

שבוע היתה לנו חוויה מיוחדת שחשוב לנו לשתף אתכם.
השתתפתנו בהדגמה וצילום עם חברה ישראלית בשם NSO שמציגה מוצר חדשני בתחום ביטחון נגד רחפנים, שמשלב טכנולוגיה חדשנית בתחום. הצילום לקח חלק בכתבה שהתפרסמה בחדשות וזוכה לתגובות והתלהבות. 

© 2018 by Peakit Creative Production  |  mavo yasmin 1 , yahud monson